Voorwaarden


Service

 

Als cliënt een probleem of storing met zijn DAW waarvoor het abonnement is afgesloten ondervindt, kan hij AVStudiosupport om hulp vragen. De dienst omvat het stellen van een diagnose over de oorzaak van het probleem, en het zo mogelijk weer werkend krijgen van het DAW. Het abonnement is mogelijk bij DAW´s met een besturingssysteem van Microsoft Windows en Apple DAWs met OSX.


De dienst wordt zowel remote als op locatie geboden. AVStudiosupport kan echter besluiten om het DAW voor verdere diagnose op locatie te bekijken.


Andere voorwaarden voor de abonnee

De abonnee moet AVStudiosupport desgevraagd de originele programmatuur (besturingssysteem en overige software) ter beschikking stellen, voor zover dit noodzakelijk is voor herstel . Eveneens moeten desgevraagd (inlog- en toegangs-) gegevens van bijvoorbeeld internetproviders, licentiecodes van virusscanners en dergelijke aan AVStudiosupport bekend gemaakt worden.


Uitsluitingen

De dienst dekt wel de diagnose, maar niet de reparatie van DAW’s waarbij de verstoring komt door:

– hardwaredefecten

– problemen ontstaan door het installeren van nieuwe hard- of software

Als herinstallatie van het besturingssysteem voor goede werking noodzakelijk is, omvat de dienst wel het opnieuw installeren van het besturingssysteem (onder voorwaarde dat de originele software en licentiecodes beschikbaar zijn) , maar niet de installatie van overige software.


Reparatie van het DAW geschiedt in dergelijke gevallen voor een meerprijs.

Extra inspanningen die AVStudiosupport zich moet uitvoeren door het ontbreken van originele software, ontbrekende toegangsgegevens of andere voor herstel benodigde bronnen worden niet door het abonnement gedekt.


Risico

Omdat werkzaamheden aan DAW’s nooit zonder risico zijn is gegevensverlies niet uit te sluiten. AVStudiosupport doet het uiterste om de op de DAW ondergebrachte gegevens te behouden, maar garandeert dit niet. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor maken van een back-up van persoonlijke gegevens.


Geheimhouding en privacy

Voor het herstellen van de goede werking van het DAW zijn soms inloggegevens, wachtwoorden, licentiecodes en dergelijke noodzakelijk. Het is onvermijdelijk dat AVStudiosupport toegang krijgt tot uw persoonlijke documenten. AVStudiosupport gaat hier strikt vertrouwelijk mee om, en zal geen van deze gegevens gebruiken anders dan voor herstel van de goede werking van het DAW noodzakelijk is. De verstrekte gegevens worden na herstel van het DAW door AVStudiosupport vernietigd.


Geldigheid van het abonnement

Het abonnement geldt voor het afgesproken aantal DAW’s. Dienstverlening blijft beperkt tot deze DAW of DAW’s.


Duur van het abonnement

Het abonnement geldt voor een duur van 12 maanden. Na het verlopen van deze periode wordt het abonnement telkens stilzwijgend verlengd met een periode van 3 maanden, tenzij een van de partijen minimaal een maand voor het einde van de dan lopende periode heeft aangegeven de dienstverlening te willen beëindigen. Opzeggen geschiedt via een brief of email. Eventueel teveel vooruitbetaalde abonnementsgelden worden door AVStudiosupport per omgaande teruggestort.


Betaling

Betaling dient vooruit te gebeuren, en geschiedt per 12 maanden. Cliënt krijgt hiervoor een factuur.


Akkoordverklaring

Door het betalen van de factuur verklaart de abonnee akkoord te gaan met deze voorwaarden.